دانش کسب و کار در هر سازمانی یک سرمایه و دارایی با ارزش است که نیازمند مدیریت صحیح، رشد و بهره برداری است. باید توجه داشت که مهم ترین منابع اقتصادی یک سازمان ابزار ها و منابع طبیعی و نیروی کار آن نیست، بلکه دانش آن سازمان است. تدوین طرح کسب و کار که راهکاری است برای کسب و کار موفق باید در هر سازمانی به منظور پیش بینی مدیریت بهتر صورت بگیرد.
امروزه بسیاری از مدیران و سرمایه داران به این نتیجه رسیده اندکه مهم ترین سلاح برای کسب و کار هایشان دانش است به خصوص دانشی که مبتنی بر اطلاعات باشد. دانش سازمانی برای سازمان های مختلف تا حدی دارای اهمیت است که به به رقابت میان کسب و کار های مختلف معنا و مفهوم می بخشد. خرد سازمانی اصطلاحی مترادف با واژه ی دانش سازمانی است.
یک مدیر باید بتواند دانش سازمانی خود را به موفقیت های بزرگ، رشدی پایدار و بالا بردن منافع تبدیل کند. در این راستا مدیران انواع کسب و کار ها به خصوص کسب و کار های آنلاین از فناوری اطلاعات این انتظار را دارند که ابزاری برای آن ها فراهم کند تا بتواند به راحتی اطلاعات را جمع آوری کرده، ساماندهی، پالایش و توزیع کند.
از مزایای تدوین طرح کسب و کار برای کارفرمایان می توان به ایجاد انسجام در تصمیمات، نظم و انظباط جهت ایجاد کسب و کار موفق، رسیدن به تحلیل های مالی اقتصادی و دستیابی به راهبردهای عملیاتی پیش از اجرایی شدن طرح اشاره کرد.
بنیان یک طرح کسب و کار ایده تجاری نقطه مرکزی و شالوده یک برنامه است. بدون ایده تجاری، برنامه کسب و کار تبدیل به صفحاتی از اعداد و ارقام فاقد جذابیت برای سرمایه گذاران می شود.
در تدوین طرح کسب و کار باید سه نکته اساسی را در نظر گرفت: ایجاد رقابتی پایدار، رضایت مشتری و تولید ثروت برای سازمان یا شرکت. طرح کسب و کار قواعد و ترتیب خاصی دارد که خلاصه مدیریت بخشی از آن است. خلاصه مدیریت مانند رزومه است که در آن باید خود را معرفی کنید یعنی بگویید شما چه کسی هستید؟ راهبرد و چشم انداز شما چیست؟ کسب و کارتان چیست؟ چقدر سرمایه نیاز دارید و آن را چگونه می خواهید صرف کنید؟ پس از آن شرکت و چشم اندازهای آن را معرفی کنید.


ثبت پروژه