امروزه به جای پیاده سازی و سرمایه گذاری های کلان برای ماشین ها، سیستم های هوشمند کامپیوتری حرف اول را می زنند. کامپیوترها به درجه ای از پیشرفت رسیده اند که برنامه هایی هوشمند شبیه به طبیعت انسانی خواهند ساخت. از جمله دستاوردهای بی همتای این قرن می توان به هوش مصنوعی و سیستم های فازی عصبی اشاره کرد. هوش مصنوعی شاخه ای از علم کامپیوتر است که برای تبدلی کامپیوتر به ماشینی که بتواند اعمال انجام شده توسط انسان را انجام دهد استفاده می شود.

سیستم های فازی عصبی در واقع یک شبکه عصبی مصنوعی است که به پردازش اطلاعاتی که از سیستم های عصبی زیستی الهام گرفته شده مانند مغز عمل می کند. به این سیستم های هوشمند،محاسبات و داده های عددی آموزش داده می شود. شبکه عصبی سرعت پردازش بسیار بالایی داشته و توانایی حل مساله ای دارد که شبیه سازی آنها از طریق منطق غیر ممکن می باشد. شبکه های عصبی همانند مغز پیوسته در حال یادگیری و انطباق با محیط هستند.

شبکه های عصبی نسبت به کامپیوترهای معمولی مساله را با روش و مسیری متفاوت حل می کنند. کامپیوترها از الگوریتم استفاده می کنند. به عبارتی کامپیوتر مجموعه ای از دستورالعمل ها و مسیری مشخص به منظور حل کردن مساله استفاده می کند. یکی از مهمترین تفاوت حافظه انسان با حافظه کامپیوتر در نوع آدرس دهی آن است.  در واقع نوع آدرس دهی ذهن انسان بر اساس محتوا است.

سیستم های فازی عصبی بر مبنای روش آموزش به چهار دسته تقسیم می شوند: وزن ثابت، آموزش بدون سرپرست، آموزش با سرپرست و آموزش تقویتی. همانطور که گفته شد سیستم های فازی عصبی و شبکه های عصبی کاربردهای متعددی دارند که در اینجا به ذکر برخی از آنها می پردازیم:

کنترل هواپیما بدون خلبان

ردیابی انحراف هواپیما

شبیه سازی کردن مسیر

سیستم بازرسی و پیش بینی کیفیت

تحلیل کیفیت جوشکاری

تحلیل نگهداری ماشین

تحلیل کیفیت کامپیوتر

آنالیز طراحی محصولات شیمیاییپ

مدیریت و برنامه ریزی

آزمایش اتاق اورژانس

اکتشاف روغن و گاز

بهبود کیفیت بیمارستان

بهینه سازی زمان پیوند اعضا

سیستم های بصری

خدمات اطلاعاتی اتوماتیک

اختصار اطلاعات و تصاویر

کلاسه بندی صوتی

آنالیز بازار

سیستمهای پردازش وجه مشتری

مترجم لحظه ای زبان

سیستم های مسیریابی

بازبینی امضا

پیش بینی وضعیت بازار

پیش بینی واکنش های دارویی

بهینه سازی محصول


ثبت پروژه