کسب و کار‌ها، سازمان‌های دولتی و دیگر سازمان‌ها در زمان تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری‌های عمده در ساخت تاسيسات جدید، محصولات جدید، بازارهای جدید، فن آوری‌های جدید، برنامه‌های جدید و در زمان سرمايه‌گذاري روي شرکت‌های دیگر دچار عدم اطمینان شده و خود را با خطرات بزرگي روبرو مي‌بينند. مطالعات طرح توجيهي اقتصادی برای بهبود این نوع از تصمیم‌گیری‌های استراتژیک فكت‌ها و تحليل‌‌هايي دقيق فراهم می‌‌کند.
رکن اصلی يك طرح توجيهي برای بانک پیش‌بینی دقيق تقاضا است. الگوهای اقتصادی و روند مرتبط چیست؟ گردانندگان اقتصادی اصلي ركن تقاضا چه كساني هستند؟ مصرف کنندگان محصول جدید را خواهند خرید، از مناطق تفریحی جدید بازدید خواهند كرد، آپارتمان جدید اجاره خواهند كرد، یا دانشگاه جدید ثبت نام مي‌كنند؟ مصرف کنندگان چه قیمتي حاضرند براي محصول و خدمات جديد بپردازند؟ شیب منحنی قیمت- تقاضا چگونه خواهد بود؟ مصرف کنندگان وفادار خواهد بود یا بی ثبات؟ كارشناسان مطالعات طرح توجيهي اقتصادي اين موسسه، به عنوان یکی از شرکت‌های پیشرو در تحقیقات بازاریابی و با درك مسائل پيش گفته، مي‌دانند چگونه به اين «تقاضا» پاسخ داده و پیش‌بینی‌های دقیقي از درآمد حاصل از فروش آتي انجام دهند. اين موسسه با استفاده از مدل‌ها و الگوریتم اقتصادسنجی خود و روش‌های پژوهشي اختصاصی، نسبت به پیش‌بینی تقاضا برای محصولات جدید، خدمات جدید‌ و طرح‌های جدید اقدام مي‌كند.
بلافاصله پس از بررسي حوزه تقاضا، بايد به تجزیه و تحلیل متغیرهای تامین موجودي پرداخت. عناصر، قطعات، منابع انسانی، مهارت‌ها و مواد اوليه ضروري در حوزه عرضه كدام هستند؟ سير انحناي بلند مدت هزینه‌ها برای این قطعات قابل عرضه چگونه خواهد بود؟ به محض مشخص شدن متغیرهای عرضه و پيش‌بيني آن‌ها در آینده با طرح توجیهی برای بانک، تحلیلگران موسسه براي سرمایه‌گذاری در کسب و کار جديد، جاذبه‌های گردشگري جدید، سرگرمی یا محصول جدید يا توسعه املاک و مستغلات جدید یک مدل شبیه‌سازی شده مي‌سازند. پیش‌بینی تقاضا و تجزیه و تحلیل عرضه در كنار هم و در قالب یک شبيه‌ساز تصميم‌گيري آورده مي شود كه اين كار امكان مي‌دهد بازي « چه مي‌شود اگر» را در مورد سرمايه گذاري جديد انجام دهيم. چه مي‌شود اگر قیمت یک عنصر حیاتی اوج بگيرد؟ چه مي‌شود اگر تقاضا ۱۰٪ زیر ميزان پیش‌بینی شده باشد؟ چه مي‌شود اگر یکي از رقباي بزرگ قيمت‌هايش را ۵٪ کاهش ‌‌دهد؟
تجزیه و تحلیل انجام گرفته براي تهيه طرح توجيهي بانک اغلب شامل تحلیلي جامع از موسسات و بانک های رقيب و تهدیدات رقابتی مي‌گردد. چه کسانی و بر سر چه با ما به رقابت بر خواهند خاست؟ قابلیت‌ها و گرایش‌های این رقبا چیست؟ آنها در پاسخ به یک تهدید رقابتی احتمالي چگونه عكس‌العمل نشان خواهند داد؟ آيا موسسه‌ مورد بحث می‌‌تواند در برابر ضد حمله رقابتی از خود دفاع کند؟
تجزیه و تحلیل محیط قانونی و حقوقی از دیگر بخش‌هاي مشترک در یک مطالعه طرح توجيهي اقتصادی است. چه خطرات حقوقي و قانونی وجود دارد؟ چه اقدامات و یا عدم اقدامي مي‌تواند شرکت را به مخاطره اندازد؟ آيا مي‌توان ريسك‌هاي فوق را مديريت كرد يا خير؟ طرح توجیهی برای بانک به همه سوال های این چنینی پاسخ خواهد داد و شما را از مخاطرات احتمالی هر سازمان دور نگاه می دارد.


ثبت پروژه