نرم افزارهای مهندسی شیمی و نفت به پژوهشگران این امکان را می دهد که آزمایش های خود را در یک محیط مجازی شبیه سازی کنند. نرم افزار AspenONE از جمله نرم افزارهای قدرتمندی است که در واحدهای نیروگاهی و مخازن نفت و گاز کاربرد دارد که تا به حال توانسته در زمینه شیمی نیز نرم افزارهای دیگری مانند HYSYS و Aspen Plus را منتشر کند. نرم افزارهای مهندسی شیمی و نفت به علت پوشش اکثر فرآیندهای نفت و گازی در حوزه هایی مانند معدنی، پلیمر، دارویی، غذایی و صنایع بسیاری از نیازهای علمی را تامین سازد. این نرم افزارها همچنین قدرتمندترین نرم افزارها در زمینه طراحی و شبیه سازی واحدهای فرآیندی، مخازن نفت و نیروگاهی هستند که اکثر نیازهای مهندسین شیمی و مهندسی نفت را مرتفع می سازد.
در سیستم های Piping نرم افزار Caesar II ازجمله محبوب ترین ها است و قادر به تحلیل تنش سیستم های لوله کشی است. نتایجی که با استفاده از این نرم افزار به دست می آید، می توان توسط کاربربا توجه به استاندارد انتخاب شود. تحلیل استاتیکی و دینامیکی این نرم افزار بسیار عالی است.
به طور کلی در مهندسی شیمی به منظور شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی از نرم افزارهایی مانند موارد زیر استفاده می شود:
Ansys-Fluent، Comsol حل عددی هیدرودینامیک فرایندهای شیمیایی همراه با در نظر گرفتن انتقال جرم و انتقال حرارت (این دسته از نرم‌افزارها به عنوان نرم‌افزارهای دینامیک سیالات محاسباتی (Computational Fluid Dynamics-CFD)شناخته می شوند)
aspen plus برای شبیه سازی و طرّاحی فرایند
aspen bjac برای شبیه سازی و طرّاحی مبدل
aspen HTFS برای طرّاحی مبدل
aspen polymer برای شبیه سازی واکنش های پلیمری
aspen adsim برای شبیه سازی جذب سطحی
aspen dynamic برای شبیه سازی فرایندهای پویا (دینامیک)
aspen icarus برای براورد اقتصادی فرایندهای شیمیایی
aspen hysys برای شبیه سازی فرایندهای پایا
hysys dynamic برای شبیه سازی فرایندهای پویا
pipesys برای شبیه سازی خطوط لوله
chemcad برای شبیه سازی فرایندهای شیمیایی
و در رشته مهندسی نفت نرم افزارهای زیر کاربرد دارند:
شبیه‌ساز مخزن ECLIPSE برای انجام عملیات شبیه سازی انواع مخازن با هر نوع درجه پیچیدگی
نرم افزار STREAMSIM برای شبیه سازی مخازن با استفاده از شیوه های نوین
نرم افزار PIPESIM برای بررسی عملکرد تولیدی چاه و بهینه سازی تولید
نرم افزار PETREL در لرزه نگاری
نرم افزار PANSYSTEM برای آزمایش کردن چاه های نفتی
نرم افزار OLGA برای مدل سازی جریان چند فازه


ثبت پروژه