امروزه دیگر خبری از روش های سنتی نیست و دوره نرم افزارهای مهندسی و شبیه سازی است. با پیشرفت علم روش های سنتی جای خود را به این نرم افزارها داده اند. برخی از نرم افزارهای پرکاربرد مهندسی عمران و نقشه برداری عبارتند از:
اتودسک اتوکد که نخستین نرم افزار نقشه کشی است. این نرم افزار به توسط یک مبتکر اختراع شد کاربرد بسیاری در رشته مهندسی عمران و نقشه برداری دارد.
نرم افزارهای رشته مهندسی عمران و نقشه برداری
• نرم افزارهای طراحی سازه ها:
ETABS
SAFE
SAP2000
PERFORM
CSI COL
TEKLA
• نرم افزارهای طراحی معماری:
AutoCAD
AutoCAD Architecture
REVIT Architecture
ArchiCAD
• نرم افزارهای راه و ترابری:
AutoCAD Civil 3D
• نرم افزارهای ترسیم جزییات:
سازه نگار
سازه ۹۰
AutoCAD Structural
REVIT Structure
MICRO STATION
Cutting Optimization Pro
• نرم افزارهای مهندسی زلزله:
SEISMO STRUCT
SEISMO SIGNAL


ثبت پروژه