گسترش روزافزون شبکه های کامپیوتری و اینترنتی در دهه اخیر رشد زیادی داشته است و در مباحث تحقیقایت و پژوهشی توسعه های نوینی داشته است. نرم افزارهای شبیه سازی به مهندسین و دانش پژوهان کمک ی کند تا برای سوالات خود بدون اجرای فیزیکی به پاسخ برسند. نرم افزارهای مهندسی کامپیوتر و IT به دانش پژوهان کمک به سزایی درمحاسبات، آمار و شبیه سازی می کنند. نرم افزارهای این رشته شامل وردپرس، css، HTML، زبان برنامه نویسی سی، ASP.Net و .. می شود. در زمینه شبیه سازی نرم افزارهای UML – RUP – Rational Rose – Visual Paradigm – Power Designer – Visio – Enterprise Architect Microsoft کلود سیم، متلب، NS2و ns3 کاربرد دارند.

از جمله نرم افزارهای اصلی این رشته می توان به کلود سیم، متلب، NS2و ns3اشاره کرد.

نرم افزار متلب – -MATLAB یک زبان برنامه نویس پیشرفته برای محاسبات فنی و مهندسی است که محیطی ساده و همه فهم برای برنامه نویسی و رسم گراف در اختیار کاربران قرار می دهد. این نام از دو کلمه Matrix Laboratory گرفته شده است و مبنای آن در نرم افزار آرایه و ماتریس ها است.

نرم افزار NS2

نرم افزار شبیه سازی شبکه های کامپیوتری یا NS2 یک شبیه ساز کامپیوتری است. این نرم افزار از سودمندترین ابزارها برای شبیه سازی شبکه های کامپیوتری محلی و گسترده است که شاید برای کاربران پیچیده به نظر برسد. در این راستا سامانه برون سپاری پروژه ادکس با متخصصین به شما در انجام پروژه های نرم افزاری مهندسی کمک می کند.

نرم افزار شبیه سازی شبکه های کامپیوتری پروتکلهایی مانند رفتار منابع مولد ترافیک، مکانیزمهای مدیریت صف در مسیریاها و الگوریتم های مسیر یابی مانند دیجسترا را مهیا می نماید.

در این نرم افزار مفاهیم پایه ای مانند زبان کاربر، زمان بند رخداد، اجزا شبکه، گره و مسیریابی، ناظر صف و بسته وجود دارد. از متخصصین ما بیاموزید، پیشرفت کنید و خودتان متخصص شوید.


ثبت پروژه