نرم افراز متلب در مهندسی مکانیک

نرم افزار متلب در مهندسی مکانیک به عنوان یکی از نرم افزارهای کاربردی شناخته شده است. در رشته مهندسی مکانیک نیاز است حرکت اجسام و نیروهای وارد بر آن با استفاده از مفاهیم پایه علم فیزیک و ریاضی بررسی شود تا با استفاده از آن بتوان طرحی نو در صنعت ارایه داد. برای محقق شدن این امر باید تابع هدف مشخص شود. در نرم افزار متلب به روشهای مختلفی می توان تابع ساخت اما ساخت تابع هدف با استفاده از m-file بسیار حرفه ای تر است. به طور معمول در این نرم افزار برنامه نویس بخش های مختلف برنامه را به صورت توابعی از هدف می نویسد و یک یا چند ورودی را برای آنها تعریف می کند. یک بر نامه نویس حرفه ای به طور حتم چارچوب برنامه را در یک فایل اصلی قرار خواهد داد. به این طریق برنامه نویس به راحتی می تواند محاسبات لازم را انجام دهد. بعد از انجام این محاسبات بهتر است برنامه نویس یک یا چند خروجی را بر گرداند. در این نرم افزار برنامه نویس عملکرد هر تابع را به صورت جداگانه بررسی می کند. برنامه نویس به طور معمول بعد از بررسی عملکرد هر تابع, به سراغ فایل اصلی که در بر گیرنده چارچوب برنامه می باشد می رود و تنها در فایل اصلی ارجاعاتی به توبعی که ساخته است را می دهد.

مزایای نرم افزار متلب 

یکی از مهمترین مزایای نرم افزار متلب در مهندسی مکانیک m-file های قوی آن می باشد. معمولا برنامه نویسان حرفه ای مکانیک برای ساخت تابع با استفاده از این نرم افزار ابتدا چارچوب برنامه را در یک فایل اصلی می نویسند. در این نرم افزار برنامه نویس بخش های مختلف برنامه را به صورت توابعی با یک یا چند ورودی می نویسد. در نرم افزار متلب برنامه نویس هر تابع را  می تواند به صورت جداگانه چک کند.

 دانلود نرم افزار متلب اینجا

Summary
Article Name
نرم افزار متلب در مهندسی مکانیک
Description
نرم افزار متلب در مهندسی مکانیک به عنوان یکی از نرم افزارهای کاربردی شناخته شده است. در رشته مهندسی مکانیک نیاز است حرکت اجسام و نیروهای وارد بر آن با استفاده از مفاهیم پایه علم فیزیک و ریاضی بررسی شود تا با استفاده از آن بتوان طرحی نو در صنعت ارایه داد. برای محقق شدن این امر باید تابع هدف مشخص شود.
Author
Publisher Name
سامانه برونسپاری پروژه
Publisher Logo

لطفا امتیاز دهید


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *