نرم افزار Eviews بخش اول

  • توسط: مدیر
  • شهریور ۱۰ام, ۱۳۹۵
  • هنوز امتیازی ثبت نشده.

 مقدمه ای بر نرم افزار Eviews بخش اول

بر مبنای نرم افزار Eviews بخش اول طراحی نرم افزار بر اساس object می باشد و  طبق کدهای تعیین شده برنامه به بخش هایی مجزا از یکدیگر تقسیم بندی می شود و اجزای تفکیک شده در کنارهم برنامه ی تکمیلی را ایجاد می نمایند. هر برنامه ای درنرم افزار Eviews به صورت مجزا می باشد و بدین ترتیب لیست وسیعی از تمامی داده ها در صفحه موجود است.

البته نرم افزار Eviews یک الگوی از پیش تعیین شده است که از طریق رابط های گرافیکی بهم مرتبط شده اند.

قسمت های مختلفی که در برنامه نرم افزار Eviews  قابلیت اجرایی دارد:

آمار بنیادی :

بسته به نوع داده های موجود که ممکن است به صورت تلفیقی و یا مقطعی باشد برای چندین متغیر می توان توصیف آماری داشت.

آزمون فرضیه هم مربوط به برابری وعدم برابری داده های آماری می باشد که در این روش هم از محاسبات مختلفی استفاده می شود .

درارزیابی گرافیکی هم که نحوه ی توزیع نمودار بررسی خواهد شد که مثلا آیا نرم افزار  نمایی لجستیک دارد یا کایسکور

با آزمون های ریشه ای و همبستگی خواص داده تعیین می شود که بر اساس نوع خواص داده نوع آزمون متفاوت خواهد بود

مثلا برای داده های تلفیقی آزمون همبستگی تعیین شده است .

آزمون های داده های تلفیقی شامل :

  • گرینجری
  • تابع خود همبستگی
  • همبستگی متقابل ccf

نرم افزار Eviews  رویه های تعدیلی فصلی را نیز شامل می شود

  • Censusx11
  • الگوی ARIMA  :

الگوی دوم خود شامل دو زیر مجموعه می باشد :مجموعه ی جملات ضرب شونده و جمع شونده

فیلترینگ:در این قسمت نحوه ی محاسبات سری زمانی بررسی می شوند این نسخه زمانی قابلیت اجرایی دارد که Baxeter king در نرم افزار طراحی شده باشد و زمانی که الگوی فضایی حالت و استخراج و نحوه ی محاسبات مد نظر باشد استفاده از این فیلتر امکان پذیر است.

تخمین :

این قسمت هم رنج وسیعی را به خود اختصاص داده است تکنیک های تخمین داده مختلفند و این تکنیک ها  از روش های مختلفی تشکیل شده اند :

روش مربعات معمولی و مربعات ۲ مرحله ای و مربعات غیر خطی

 

Summary
Article Name
نرم افزار Eviews بخش اول
Description
بر مبنای نرم افزار Eviews بخش اول طراحی نرم افزار بر اساس object می باشد و طبق کدهای تعیین شده برنامه به بخش هایی مجزا از یکدیگر تقسیم بندی می شود و اجزای تفکیک شده در کنارهم برنامه ی تکمیلی را ایجاد می نمایند. هر برنامه ای درنرم افزار Eviews به صورت مجزا می باشد و بدین ترتیب لیست وسیعی از تمامی داده ها در صفحه موجود است.
Author
Publisher Name
سامانه برون سپاری انجام پروژه
Publisher Logo

لطفا امتیاز دهید


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *