نرم افزار Eviews بخش سوم

  • توسط: مدیر
  • شهریور ۱۱ام, ۱۳۹۵
  • هنوز امتیازی ثبت نشده.

نرم افزار Eviews بخش سوم

نرم افزار Eviews بخش سوم به تخمین داده های مقطعی سری زمانی در سیستم های چند معادلاتی می پردازد که با روش GMM محاسبات آن انجام می شود البته بسته به نوع متغیر روش تخمین هم متفاوت است.

روش گشتاورهای تعمیم یافته

طبق متغیر های موجود روش های محاسباتی هم متفاوت خواهد بود طبق مثال :

داده های مقطعی سری زمانی که دارای سیستم چند معادلاتی می باشند از روش GMM برای محاسبات آنها استفاده می شود .

داده های متغیر وابسته محدود باشد روش حل محاسبات از طریق کواریانس وایت (White Covariance Matrix) می باشد.

کلا بیشتر کاربری های نرم افزار Eviews  فرم مقطعی را شامل می شود اما مهمترین آنها الگوهای پروبیت، لاجیت، و توبیت می باشد.

تخمین سیستم در نرم افزار Eviews بخش سوم

استفاده از روش های حداقل مربعات و رگرسیون و برای معادلاتی که به صورت خطی و یا غیر خطی باشند بیشتر کاربرد دارد.

 

الگوهای اتورگرسیو برداری و تصحیح خطای برداری

در نرم افزار Eviews تمهیداتی جهت تفکیک روابط اقتصادی با سایر روابط در نظر گرفته شده که بر اساس آن از طریق قیود خطی می توان تغییراتی بر بخش هم انباشتگی ایجاد نمود.

تجزیه و تحلیل داده های تلفیقی

نرم افزار Eviews طیف و حجم وسیعی از داده ها را به خود اختصاص داده است خصوصا داده های تلفیقی که توسط آنها قابل بررسی و محاسبه می باشد و حتی داده های زمانی را نیز شامل می شود بدین ترتیب گستردگی قابل استفاده در این نرم افزار بسیار است.

الگوهای فضای حالت

برای داده های سری زمانی با استفاده از الگوی فضای حالت یک الگوریتم تعریف شده وجود دارد به نام الگوریتم فیلتر کالمن که توسط آن تخمین و محاسبات انجام می شود . و در کنار استفاده از این الگوریتم از ضرایب تصادفی و روش ARMIA  استفاده می شود . و بدین ترتیب در جدول سری زمانی فیلتر و تفکیک داده صورت می پذیرد ودر نهایت از نتایج حاصل آمده برای پیش بینی استفاده می شود .

ارزیابی و بازرسی تشخیصی تصریحات

پس از تخمین الگو توسط  Eviews می توان عملیات دیگری را به کار برد.  این نرم افزار دامنه ای از آزمون ها را شامل می شود که این آزمون ها به صورت تشخیصی و یا تصریحی هستند و  بیشتر در ارتباط با نتایج تخمین به کار می روند.

پیش بینی و شبیه سازی

در شبیه سازی ابتدا الگویی تخمین زده می شود سپس پیش بینی این الگو تعریف خواهد شد و در صورتیکه معادلات به صورت تکی و یا چند معادلاتی باشند نوع ایستایی و یا پویا بودن آنها مشخص می شود سپس پیش بینی نهایی خواهد شد.

شبیه سازی و حل معادلات همزمان

برای حل شبیه سازی تسهیلات قابل توجهی وجود دارد که از طریق آن حل پاره ای از معادلات به صورت همزمان است با استفاده از آبجکت الگو انجام می شود و در این سیستم شبیه سازی به صورت تصادفی و یا غیر تصادفی توسط راه حل های مشخص همانند گاوس انجام می شود.

 

 

Summary
Article Name
نرم افزار Eviews بخش سوم
Description
نرم افزار Eviews بخش سوم به تخمین داده های مقطعی سری زمانی در سیستم های چند معادلاتی می پردازد که با روش GMM محاسبات آن انجام می شود البته بسته به نوع متغیر روش تخمین هم متفاوت است.
Author
Publisher Name
سامانه برون سپاری انجام پروژه
Publisher Logo

لطفا امتیاز دهید


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *