نرم افزار SPSS در کشاورزی

نرم افزار SPSS يکی از قديمی ترين ، برنامه های کاربردی در زمينه تجزيه وتحليلهای آماری است این نرم افزار قبلا به عنوان نرم افزار تخصصی برای علوم اجتماعی مطرح بود اما امروزه در بسیاری از علوم به خصوص مهندسی کشاورزی بسیار پر کاربرد است. امروزه با پيشرفت علوم و گسترش تکنولوژی، اهميت استفاده از نرم افزار های آماری  همچون نرم افزار SPSS در مهندسی کشاورزی بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است و آموختن  این نرم افزار  در هر تمامی گرایش های مهندسی کشاورزی جزء ملزومات گرديده است. فرآيند آناليز آماری با استفاده از نرم افزار SPSS به پژوهشگر کمک می کند کمک ميکند تا بتواند از داده های اوليه، اطلاعات مورد نياز خود را استخراج کند و در صورت لزوم نتايج را تعميم دهد. یکی از مزایای این نرم افزار این است که حتی اگر حجم داده ها زیاد هم باشد، آناليز آماری آنها با استفاده از نرم افزار SPSS بسیار راحت خواهد بود. امروزه انواع نرم افزارهای مختلف آماری موجود، قادرند انواع آناليزهای آماری را انجام دهند که نرم افزار SPSS از پرکاربرد ترین این نرم افزار ها است. این نرم افزار با قابليت های انجام توصيفی زيبا و گويا از اطلاعات، شامل رسم نمودارها و چارت های گوناگون و محاسبات مربوط به ميانگين، انحراف معيار واريانس، ميانه و … کار را برای محققین رشته مهندسی کشاورزی بسیار آسان کرده است.

کاربرد های نرم افزار SPSS در کشاورزی

نرم افزار SPSS یکی از نرم افزار های تخصصی آمار است که در مهندسی کشاورزی جهت ۱- تهيه خلاصه‌هاي آماري مانند گراف‌ها، جداول‌، آماره‌ها و …۲-  تهيه انواع جداول سفارشي مانند جداول فراواني، فراواني تجمعي، درصد فراواني و …۳- انواع توزيع‌هاي آماري شامل توزيع‌هاي گسسته و پيوسته ۴- تهيه انواع طرح‌هاي آماري ۵- ايجاد داده‌هاي تصادفي و پيوسته ۶- محاسبه انواع آماره‌هاي توصيفي ۷- انواع آزمون‌هاي مرتبط با مقايسه ميانگين بين دو يا چند جامعه مستقل و وابسته و ۸- برازش انواع مختلف رگرسيون استفاده می شود.

لینک دانلود نرم افزار SPSS

Summary
نرم افزار SPSS در کشاورزی
Article Name
نرم افزار SPSS در کشاورزی
Description
نرم افزار SPSS يکی از قديمی ترين ، برنامه های کاربردی در زمينه تجزيه وتحليلهای آماری است این نرم افزار قبلا به عنوان نرم افزار تخصصی برای علوم اجتماعی مطرح بود اما امروزه در بسیاری از علوم به خصوص مهندسی کشاورزی بسیار پر کاربرد است.
Author
Publisher Name
سامانه برونسپاری پروژه ها
Publisher Logo

لطفا امتیاز دهید


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *