کاربرد نرم افزار متلب در مهندسی عمران

در مهندسی عمران می توان آنالیز مودال سیستم های چند درجه آزادی را با استفاده از نرم افزار متلب انجام داد. در حقیقت تمامی سازه ها وقتی تحت تاثیر نیرویی قرار می گیرند از خود رفتار دینامیکی نشان می دهند که تحلیل این رفتار دینامیکی با استفاده از نرم افزار متلب امکانپذیر می باشد. در نرم افزار متلب جهت معرفی نیروهای وارد بر درجات آزادی از دو تابع استفاده می شود. ورود داده ها به نرم افزار به صورت دستی انجام می شود. نیروها باید به صورت عددی یا شتاب پایه یا مقادیرگسسته عددی وارد نرم افزار متلب شود. به طور کل قابلیت های نرم افزار متلب جهت آنالیز سیستم های چند درجه آزادی تحت نیروهای دینامیکی وارد بر درجات آزادی شامل محاسبه فرکانسهای طبیعی قاب برای کلیه مودها, محاسبه ماتریس مودال قاب و رسم نمودار تغییر مکان کلیه درجات آزادی بر حسب زمان می باشد.

لطفا امتیاز دهید


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *