با نگارش پروپزال مخاطب خود را ترغیب کنید که شما بهترین برای انجام پروژه هستید. این مخاطب می تواند مشتری باشد یا کارفرما و سرمایه گذار. توصیه ما برای شما این است که برای پروپزال خود برنامه ریزی کنید زیرا ارزشش را دارد. یک پروپزال خوب به شما اعتبار می دهد. در بیشتر پروپزال ها باید به این موضوع بپردازید که به طور اجمالی چه اقداماتی در حل مساله انجام داده اید و راه حل های پیشنهادی شما چیست تا مساله حل گردد. هم چنین باید راه حل پیشنهادی شما مزیتی بر راه حل های قبلی داشته باشد. توجه داشته باشید که اهداف خود را به صورت کلی و به صورت دیگر که به آن ویژه می گوییم، مطرح نمایید. نویسنده باید اهداف و مقصود خویش را از انجام این نوع کار را به طور واضحی بنویسد. در نگارش پروپزال جنبه نوآوری اهمیت زیادی دارد و اهمیت و ارزش موضوع کسب و کار شما را مشخص می سازد.
از بخشهایی که نباید در آن بی دقتی کرد می توان به بیان مساله اشاره کرد. در بیان مساله پروپزال باید نشان داد که چه اندازه انجام پروژه اهمیت و ضرورت دارد. زمانی که فرد اطلاعات پروژه و نوع کار و علت متمایز بودن آن از دیگر پروژه ها را شرح می دهد مخاطب را به فکر وا می دارد زیرا ایده جدید و مفیدی ارائه شده است.
موضوع پروپزال، بیان مسئله، اهداف، راه حل پیشنهادی، فرضیه، نوع و روش و نمونه کار از برخی از بخش های پروپزال هستند. تک تک این بخش ها اهمیت زیادی در نگارش یک پروپزال مطلوب دادند. به جای آنکه زمان زیادی را صرف نوشتن جزییات کنید و نتیجه ای نگیرید از متخصصین این کار کمک بگیرید. احتمالا بارها تلاش کرده اید اما از نتیجه راضی نبوده اید و یا شاید ساعت ها به کاغذ و قلم پیش رویتان خیره شده اما چیز خاصی به ذهنتان نرسیده است. هر رشته ای که دارید ادکس با متخصصین نگارش پروپزال شما را یاری می نماید. با توجه به نیاز شما و بررسی های لازم از ما می توانید بهترین پروپزال را انتظار داشته باشید.


ثبت پروژه