نرم افزارهای مهندسی كامپيوتر

نوع خدمت: نرم افزارهای مهندسی كامپيوتر

توضیح:

نمونه از پروژه های نرم افزارهای مهندسی كامپيوتر انجام شده توسط ادکس:

جمع اوری داده های شبکه های حسگر بیسیم بطور امن

مدل ترکیبی با استفاده از توازن بار در جهت بهینه سازی تخصیص وظایف در سیستم های توزیع شده

روش های دسته بندی انواع نمونه های سرطانی با روش انتخاب و کاهش ژن بیان

طراحی سیستم مانیتورینگ جهت افراد ناتوان و بیمار در هنگام بروز حوادث با استفاده از مکان یابgps

تکنیک های مختلف رومینگ و شناسایی راه های کلاهبرداری و تعارض در آن ها و راه های جلوگیری از آنها

تشخیص چهره و پلاک خودرو با استفاده از پردازش تصوير

تشخيص ميوه معيوب از لحاظ شكل. اندازه رنگ به كمك پردازش تصوير

تصویر

نرم افزارهای مهندسی كامپيوتر