نرم افزارهای مهندسی مکانیک

نوع خدمت: نرم افزارهای مهندسی عمران

توضیح:

برخی از نمونه کارهای نرم افزارهای مهندسی مکانیک:

طراحی، ساخت و کنترل مسیر یک ربات متحرک براساس حسگر اَی تعبیه فاصل فعال

اثر قید و بند یا جیگ و فیکسچر بر تغییر شکل های جوشی

افزایش راندمان ابگرمکن های خورشیدی با استفاده از فناوری نانو

بهینه سازی فیکسچر نگه دارنده رینگ ها در عملیات تراشکاری به روش اجزا محدود

مدلسازی سه بعدی مخزن ذخیره نفت به درنظر گرفتن زاویه چرخش میکسر و تاثیر آن بر اختلات نفت خام

تحلیل جریان بر روی یک سرریز با نرم افزار fluent

شبیه سازی یک نیروگاه خورشیدی با آینه های فرنسل و مقایسه آن با نتایج تجربی

مدلسازی انتقال حرارت در یک کانال با تیغه های متناوب و بهینه سازی ابعادی تیغه ها

تصویر

نرم افزارهای مهندسی مکانیک