حضور نماینده کویت سامانه در دفتر مرکزی

رشد شعب نمایندگی سامانه به طور چشمگیری در خارج و داخل از ایران افزایش پیدا کرده است. سامانه برون سپاری پروژه ادکس در راستای گسترش، توسعه و رشد فعالیت خود را در حوزه خلیج فارس آغاز نموده است.

حضور نماینده کویت، جناب آقای اوبی عبدالله آل یوسف در دفتر مرکزی سامانه افتخاری بود که اخیرا نصیب ما گردید. اعطای نمایندگی سامانه به ایشان و شروع فعالیت سامانه در کویت سبب رشد و پیشرفت دو جانبه ای می شود. به طور کلی فعالیت سامانه ادکس در کویت شامل خدمات اعزام دانشجو، انجام پروژه های نرم افزاری و سایر فعالیت ها می گردد.

فعالیت سامانه ادکس در پژوهش دیدگاه خوبی به شما می دهد. شروع همکاری در هر پروژه و تجارتی خیلی زود سبب می گردد هر دو طرف شاهد قدرت همکاری دو جانبه باشند و تغییرات غیر منتظره مثبتی برایشان رخ دهد. از سود و نتایج مثبت این همکاری می توان به افکار و نوآوری های جدید و تازه اشاره کرد. همانطور که می دانید عصر حاضر زمانه تجارت مبتنی بر دانش است و تمامی شرکتها، اشخاص حقیقی و حقوقی برای موفقیت نیازمند کسب دانش از موقعیت های پیش روی خود می باشند. رقابت ها به قدری پیچیده شده است که عدم آگاهی ها سبب زوال یک باره می شود و از سویی پژوهش عمیق تر رشد و شکوفایی را به بار خواهد آورد. یک شرکت بیمه نیازمند شناخت عوامل موثر بر افزایش سود خود است. یک فروشگاه زنجیره ای نیازمند شناخت چیدمان صحیح محصولات برای خرید بیشتر مشتری است. یک شرکت توزیع فرآورده های نفتی نیازمند سنتز محصولاتی است که خطرات رسوب دهی در خطوط انتقال را کاهش دهد.  همه این افراد برای انجام پژوهش خود نیاز به افراد متخصص و سامانه ای یک پارچه برای مدیریت پروژه های خود دارند. سامانه برون سپاری ادکس مدیریت علمی و اجرایی انجام این پروژه ها را برای شما محقق می سازد.

با ما همراه باشید تا در گزارش های آتی در مورد فعالیت سایر شعب در کشورهای منطقه شاهد گزارشات ما باشید.