فراخوان جذب نمایندگی در کشور

فراخوان جذب نمایندگی سامانه برون سپاری پروژه ادکس

سامانه برون سپاری پروژه ادکس با هدف تعالی و پیشرفت  پیشنهاد اعطای نمایندگی را برای متخصصین، نخبگان و همکاران فعال ارائه می دهد. از اهداف این سامانه می توان به قادرسازی شرکت ها برای انجام پروژه های تخصصی چند مهارته در سریعترین زمان و با کمترین دغدغه اشاره کرد.

همه افراد و شرکت های موفق برای رسیدن به جایگاه ایده آل نیاز به بهره گیری از برترین ها دارند! اما همیشه کار کردن با بهترین ها آسان نیست. هزینه های سنگین مالی، نیاز به زیرساخت قوی برای مدیریت پروژه و لزوم داشتن دانش در حوزه غیر کلیدی یک شرکت، می تواند آن شرکت را از رسیدن به نتیجه مطلوب بازداشته و ایشان را از هدف اصلی خویش دور سازد. در این سامانه با تمرکز بر ایجاد چابکی در انجام پروژه ها، تیمی از بهترین ها را به عنوان بازوی اجرایی آموزش داده ایم، که در کنار کارشناسان تمام وقت سامانه و با بهر گیری از تخصص همه متخصصین ایرانی و یا خارجی، تیمی از بهترین ها را برای پروژه شما ساخته، به جای شما تیم را مدیریت نموده و بهترین نتیجه ممکن را با ضمانت سامانه به شما تحویل می دهند.

متقاضیان می توانند به عنوان مجری طرح در سامانه Edex.ir ثبت نام کرده تا پس از بررسی و تایید آن توسط کمیسیون اعطای نمایندگی و مراحل تکمیل گردد.