همکاری با شرکتهای اعزام دانشجو در راستای تکمیل خدمات ادکس

همانگونه که آگاهی دارید در فرآیند اعزام دانشجو به خارج از کشور، نکات تخصصی بسیاری وجود دارد که شانس پذیرش دانشجو در دانشگاه­های معتبر و همچنین کسب بورسیه­های تحصیلی را افزایش دهد. از سویی دیگر، ارائه این خدمات با تأکید بر عوامل کلیدی موفقیت، می­تواند اعتماد دانشجویان و متقاضیان را به مؤسسة اعزام افزایش دهد. در همین راستا و به منظور ایجاد منافع مشترک، سامانه برون سپاری پروژه ادکس آمادگی خود را برای همکاری با مراکز اعزام دانشجو به شرح زیر اعلام می­نماید.

خدمات قابل ارائه به متقاضیان اعزام:

  1. استخراج مقالات از پایان نامه متقاضی و یا سایر منابع در موضوعمورد نظر،و اخذ پذیرش مقاله در ژورنالهای معتبر بین المللی آمریکا، اروپا و کانادا
  2. تهیه و تدوین مدارک اعزام، شاملSOP، CV و LORتوسط کارشناسان متخصص دررشته تحصیلی مورد نظر و ترجمه توسط مترجم Native
  3. تهیه مقاله و اخذ پذیرش از کنفرانس­های معتبر بین المللی با هدف افزایش سطح علمی رزومة متقاضی

نحوه همکاری:

گام نخست همکاری، آموزش نماینده مؤسسه در خصوص فرآیند ارائه خدمات و پنل ثبت پروژه خواهد بود. سپس، پنل کاربری ثبت پروژه­ و مشاوره آنلاین به مؤسسه تحویل داده می­شود. درخواست متقاضیان در سامانه ثبت شده و فرآیند اجرای پروژه نیز از همین طریق پیگیری خواهد شد.